OM OSS

OM OSS

Lojal Omsorg 24 AB

Vi är ett hemtjänstföretag med hög kompetens och lång erfarenhet inom vård och omsorgsyrket. 

Vi erbjuder olika tjänster inom vård och omsorg. Vårt mål är att ge dig en kvalitativ vardag, att du ska vara nöjd och att du känner dig trygg hos oss. Vår personal talar svenska, polska, spanska och engelska.

Hos oss möts du med respekt och du bestämmer hur din hjälp ska utformas. Insatserna och tiden planeras tillsammans med dig.
Dina rutiner och vanor styr hela arbetet. Du påverkar och bestämmer över din dag.

Vi vill ge dig den bästa möjliga servicen samt vill vi att du ska kunna känna dig trygg och uppleva att den hjälpen du får i ditt hem utförs med hög kvalitet och kunskap.


Transparens och öppenhet

För att bibehålla och stärka våra kunders förtroende för Lojal Omsorg 24 har vi valt att följa
Vårdföretagarnas riktlinjer kring transparens och öppenhet. Nedan presenterar vi ett sammandrag
av information om företaget. 

Basfakta om Företaget

Vi är ett nystartat företag med två styrelseledarmöter och två anställda. Styrelsen består av en socionom och en allmänläkare. Lojal Omsorg är ett privatägd företag. Företaget registrerades 2018.
Verksamheten utför vård-, stöd-, omsorg-, samt serviceinsatser efter kundernas individuella behov. 

Lojal Omsorg 24 är godkänd som utförare av hemtjänst och boendestöd i Stockholms stad (enligt kundval).

Kvalitetssäkring och ledningssystem

Lojal Omsorg 24 ska sträva efter att arbeta så att våra kunder och uppdragsgivare känner sig nöjda med våra tjänster och i detta arbete har vi identifierat olika områden i enlighet med SOSFS 2011:9, 2012:3 m.fl. som viktiga indikationer på hur kvaliteten kan säkerställas i utförandet av tjänsterna.

Kvalitetsledningssystemet omfattar samtliga anställda vid Lojal Omsorg 24 vilka innebär personal och verksamhetsledning.

Kvalitetsledningssystemet skall revideras årligen vilket verksamhetsledningen ansvarar för.

Vi utgår ifrån riktlinjerna i Sosfs 2011:12 vad gäller personalens kompetens och erfarenhet.

Personalinformation

Verksamheten består för närvarande av tre personer. En verksamhetsansvarig som är utbildad socionom med inriktning mot äldre och funktionshindrade. En undersköterska med specialinriktning mot geriatrik, samt ett vårdbiträde som för närvarande vidareutbildar sig till undersköterska. Samtliga som arbetar i verksamheten har mångårig erfarenhet (mer än 15 år) inom äldreomsorg och hemtjänst, både inom kommunal och privat regi.

Kollektivavtal

Lojal Omsorg 24 har kollektivavtal med Vårdföretagarna (Almega).


Kontaktinformation

Adress:

Lojal Omsorg 24 AB
Skagersvägen 23 
120 38 Årsta

Telefon: 08-684 424 97

Fax: 08-458 11 74

Mail: info@lojalomsorg24.se

Ägare

Loreto Saldana

Styrelse

Loreto Saldana (VD och Verksamhetsansvarig)

Jorge Soto (Suppleant)

Lojal Omsorg 24 resultat och allmän information

Allmäna källor: https://www.allabolag.se/5591666994/lojal-omsorg-24-ab

Loreto Saldana
Verksamhetsansvarig,VD

Lojal Omsorg 24Tel:

08-684 424 97

Fax:

08-458 11 74

Mobil:

0723-18 19 70

E-post: loreto.saldana@lojalomsorg24.se


Här finns vi

Enskede - Årsta - Vantör
Hägersten - Liljeholmen
Farsta
Älvsjö


Språk

Svenska, engelska, polska, spanska


Kontakta oss

Lojal Omsorg 24 AB
Skagersvägen 23

120 38  Årsta

info@lojalomsorg24.se

Tel:  08-684 424 97

Fax: 08-458 11 74

Lojal Omsorg 24 AB  l  Org nr: 559166-6994  l  Skagersvägen 23  120 38 Årsta  l  08-684 424 97   info@lojalomsorg24.se

LojalOmsorg24 © 2018