VÅRA TJÄNSTER

 

Vi erbjuder tjänster till personer som är både över- och under 65 år, samt personer med olika funktionsnedsättningar och/eller funktionshinder. 

Vår målsättning är att leverera kvalitativa tjänster för att Du ska kunna klara din vardag och leva ett värdefullt liv.

HEMTJÄNST

Vi erbjuder vård och omsorg under dygnets alla timmar, såsom hjälp med på/avklädning, personlig hygien, hjälp vid matsituationer, förflyttningar mm.

Vi erbjuder även serviceinsatser såsom städ, tvätt, matdistribution, inköp av varor, apoteksärenden mm.

Hemtjänstinsatserna planeras tillsammans med dig och skrivs ner i din individuella genomförandeplan, som vi sedan följer samt ändrar vid behov utifrån dina önskemål.

TRYGGHETSLARM

Vi åtgärdar larm under dygnets alla timmar, inställelsetiden är 30min efter inkommet larm. Dina nycklar förvaras på ett säkert sätt i låst nyckelskåp. Samtlig personal bär ID-brickor med foto, samt visar all personal utdrag från belastningsregistret vid anställning. 

BOENDESTÖD

Vi är ett professionellt boendestöd som ger stöd på Dina villkor.

Vi ger ett individuellt anpassat stöd där vi ser till Dina styrkor och motiverar eget ansvar samt ger stöd med struktur, planering, kontakt med myndigheter eller annat Du behöver stöd kring. 

Boendestödet anpassas och utformas individuellt efter dina behov och tillsammans med dig.

Vårt mål är att alla som får boendestöd av oss känner sig stärkta av stödet och kan få stöd i sin livssituation. 

PERSONAL
Vi som arbetar på Lojal Omsorg 24 är utbildade som bland annat socionom, undersköterskor och vårdbiträden.

Vi har engagerad och kompetent personal som möter dig med respekt och har förståelse för ditt tillstånd, vare sig du har hemtjänst eller boendestöd.

Här finns vi

Enskede - Årsta - Vantör
Hägersten - Liljeholmen
Farsta
Älvsjö


Språk

Svenska, engelska, polska, spanska


Kontakta oss

Lojal Omsorg 24 AB
Skagersvägen 23

120 38  Årsta

info@lojalomsorg24.se

Tel:  08-684 424 97

Fax: 08-458 11 74

Lojal Omsorg 24 AB  l  Org nr: 559166-6994  l  Skagersvägen 23  120 38 Årsta  l  08-684 424 97   info@lojalomsorg24.se

LojalOmsorg24 © 2018